Flora na ranči

Z důvodu, že na trhu je neustále více problematických potravin (jemně řečeno), jsme se rozhodli pěstovat zeleninu, ovoce způsobem, který nezatěžuje životní prostředí, nedevastuje půdu. Základem je rovnováha s matkou přírodou, dodržování přírodních zákonů a tomuto systému se dnes říká permakultura, nebo také rodové statky, ale také ekozahrady.

Takový statek jsme se rozhodli vybudovat.

postupně Vám sem budeme podávat informace o naší ekozahradě.

Podle ročního obodobí budeme mít v nabídce omezené množství sazenic (chceme aby sazenice byli velmi kvalitní),
dále samotné zeleniny a ovoce, sušenou zeleninu, atd.
www.rancdubskahajnice.cz