Klubová výstava Moloss clubu Mladá Boleslav 15.5.2010

Naše Aia získala další výborné ohodnocení na sobotní výstavě  - výborná, CAC, Klubový vítěz. 
Jsme na ní strašně moc hrdí!

www.rancdubskahajnice.cz