Návštěva - Aladar Taringarosa - anatolský pastevecký pes

24.04.2011 12:59

Dnes nás navštívili manželé Hlahůlkovi - chovatelé a majitelé matky naší Aidy Tary a pravého bratra Aidy Aladara Taringarosa.

Fotky zde

Aladar a moje maličkost

www.rancdubskahajnice.cz