Kur domácí

Prodej domácích vajec

3,30 Kč za ks

Nabízíme i sezoně domácí vykrmené brojlery

www.rancdubskahajnice.cz