Horse training

You want your horses to be your best partner in your daily life. Contact me and I will help you.
Training result-  a satisfied, mentally balanced, willing, relaxed, cooperative and reliable horse.
This can be achieved through proper training and training must be accurately documented and comprehensible.
The basis for horse training is the communication of your body and the communication of the horse's body
 

- horsemanship - ground work, Horse Training In-Hand  -Groundwork with horses consists of exercises that you do with your horse while you stay on the ground and lead the horse on a (rope) halter, cavesson or neckrope and a long lead rope.
- longeing
- basic saddle training of the young horse
- training horse from base to racing horse
- western discipline - trail, work horse with cow
- english discipline - dressage, jumps

The horse is your teacher and you learn from the horse.
I am an intermediary between your horse and you. 
Bad and evil horse is not. People just taught it.
To release bad behavioral patterns.

 

clinic horse training and stabbing a horse in a grassy enclosure

280 eur / one month


clinic horse training and stabling a horse in a stable box

360 eur / one month

photogallery

6) Výcvik soukromých koní, ustájení a péče o ně


Ustájení pastevní
od 6 měsíců
do 1 roku věku koně


1.500,- Kč / za měsíc


 


 

 

Ustájení pastevní
od 1 roku do 2 let


2.500,- Kč / měsíc


 


 

Od 2 let

3.000,- Kč / měsíc


 


 

 Ustájení pouze na pastvě, pastviny jsou rozděleny pro hřebečky a zvlášť klisny a valaši,
v zimě příkrm seno a senáž, nemrznoucí míčové napaječky ve výbězích,
minerální lizy.
 

Boxové ustájení


Cena bude upřesněna


 


 


 


 


Pro cizí


Pro ustájené koně


Práce s mladým koněm - práce ze země,
lonžování,  příprava na obsednutí
Ježdění vašeho koně námi.
Lonžování koně


250,- Kč / hodinu


100,- Kč / hodinu


Čištění koně, přivedení z výběhu


xxx


20,- Kč / za úkon


Dekování koně, přivedení z výběhu


xxx


20,- Kč / za úkon


Přikrmování koně, vitamíny, granule
apod. (krmení si zajistí chovatel sám,
možnost objednat přes nás)


xxx


20,- Kč / za úkon

 

www.rancdubskahajnice.cz