Kur domácí

Prodej domácích vajec

4,- Kč za ks

Nabízíme i sezoně domácí vykrmené brojlery, husy apod.

www.rancdubskahajnice.cz