Art - kresby

Fotka je fotka a obraz je obraz, všechno má svého ducha.

Kreslím portréty lidí, zvířat. 

Tužka, pastelky, pastel.

Cena obrazu je podle náročnosti a velikosti. 

další
 
Kresba tužkou 1 osoba / zvíře  2 osoby / 2 x zvíře 3 osoby / více zvířat
A5 300,- Kč -- --
A4 500,- Kč 600,- Kč --
A3 800,-Kč 1150,- Kč 1400,- Kč
A2 1100,- Kč 1600,- Kč 2000,- Kč
Kresba tužkou, pastelkou a pastelem      
A5 300,- Kč    
A4 500,- Kč 600,- Kč  
A3 800,- Kč 1150,- Kč 1400,- Kč
A2 1100,- Kč 1600,- Kč 2000,- Kč
A1 2000,- Kč 3000,- Kč 4000,- Kč

 

Důležité informace pro objednání obrazu:

Fotografie - vybírat opravdu kvalitní fotografie, ostrou, dobře nasvícenou, aby bylo postavě vidět do očí. 

Doba zhotovení - po vzájemné dohodě, většinou 30 dní. Lze obraz vytvořit i dříve, avšak to hodně záleží na mé pracovní vytíženosti, moje hlavní činnost je výcvik koní a jezdecká škola, ale na všem se lze domluvit.

Kresbu - dodávám, buď osobně si jí u mě vyzvednete, nebo poštou, před odesláním poštou však posílám emilam náhled.

Kresby neodesílám zarámované, sklo by se mohlo při přepravě poničit

Vlastní objednávka:
- každá objednávka je individuální, je dobré pro vzájemné pochopení spolu konzultovat zakázku, odeslání podkladů přes níže uvedený objednávkový formulář nebo emailem: rancdubskahajnice@seznam.cz, pokud vám nejde odeslat příloha větší velikosti, pošlete přílohu přes uschovna.cz, k emailu připište své představy o obrazu - jakou velikost obrazu, techniku a hlavně kontaktní údaje na vás abych se s vámi mohla spojit.
- u nových zákazníků požaduji zálohu ve výši 20 %. Ta propadá v případě, že již na zakázce pracuji, pokud ještě jsem jí nezačala kreslit, zálohu je možné vrátit. 
- vyhrazuji si možnost odmítnou zakázku, stejně jako její zrušení bez udání důvodu a vrácení zálohy.

Dodací podmínky:
- cena nezahrnuje poštovné, to bude vždy dojednáno před odesláním zakázky
- platby jsou převodem na základě vystaveného daňového dokladu, nebo hotově při osobním předání díla

Dodatečné ujednání: 
- podáním zakázky dává zákazník souhlas se zveřejněním výsledného díla v elektronické podobě na mých webových a FB stránkách

Objednávku posílejte na email: rancdubskahajnice@seznam.cz
Musí obsahovat - vaše jméno a příjmení, adresu, tel.kontakt, informace o obrazu (velikost, technika a další podmínky)

NEZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA kresby

Po odeslání objednávky, vás budu co nejdříve kontaktovat k upřesnění informací. Zlatuše Pištěková, DiS, Zvěřetice 16, 384 11 Netolice, IČ 721 37 975, DIČ7560151346

Souhlas ze zpracováním osobních údajů

Vyplněním formuláře a objednáním díla - pyrografie, kresba obrazu, fotografie, grafika u Zlatuše Pištěkové, DiS., Zvěřetice 16, 384 11 Babice  vyslovuji souhlas, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, o ochraně osobních údajů, se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů (včetně údajů zadávaných v průběhu komunikace) podnikající fyzické osobě Zlatuše Pištěková, DiS. se sídlem Zvěřetice 16, 384 11 Babice, IČ 721 37 975, která je správcem a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele) a dále souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro následné obchodní a marketingové účely správce, s tím že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje a také pro související ustanovení českého práva a daňového řádu. Souhlas však mohu kdykoliv písemně odvolat na adrese správce. Potvrzuji, že jsem byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů Zlatuší Pištěkovou, zejména na to, že mám práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžu bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že mám informace o jejich zpracování, právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci aj., i o právu obrátit se, v případě domnělého porušení svých práv, na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Souhlas uděluji se zpracováním níže uvedených osobních údajů za níže uvedenými účely:

1. souvisejících ustanovení českého práva a daňového řádu

2. za účelem objednání díla – fotografie, kresba, pyrografie

3. Podobizna subjektu ve formě

Fotografie, kresba, pyrografie

podobizna (ve formě fotografie, kresba) ve spojení s uvedením jména

za účelem prezentace správce

  1. na webových stránkách správce -
    www.rancdubskahajnice.cz, rancdubskahajnice.rajce.idnes.cz
    https://www.youtube.com/playlist?list=PL-Or82NHNK40daNpqgr9x7SEYj5_KZgCh
    www.facebook.com/rancdubskahajnice

  2. v tisku a jiných médiíích – vizitky, letáčky, propagace ranče

 

Subjekt údajů (jeho zákonný zástupce) má právo na žádost být informován o rozsahu zpracovávaných osobních údajů, má právo na vydání výpisu z evidencí, vedených v souvislosti s činností Ranče Dubská Hajnice z.s., má právo svůj souhlas ze zpracováním a uchováváním osobních údajů odvolat a má právo být zapomenut.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

souhlas ze zpracováním osobních údajů - kresba, pyrografie, foto.pdf (63,3 kB)

www.rancdubskahajnice.cz