Všeobecné obchodní podmínky ubytování a souhlas se zpracováním osobních údajů

Smluvní (obchodní) podmínky Ubytování a ranči s rybařením (dále jen „podmínky“),   

upravují vzájemný smluvní vztah, ohledně něhož uskutečňuje objednatel svoji objednávku. Tyto smluvní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

 1. Vymezení základních pojmů

  1.1. Ubytovatelem se rozumí Zlatuše Pištěková, DiS., Zvěřetice 16, 384 11 Netolice, IČ: 721 37 975, DIČ: CZ7560151346

  1.2. Ubytovacím prostorem či zařízením se rozumí objekt – apartmán na adrese Zvěřetice 8, 384 11 Netolice

  1.3. Klientem se rozumí osoba identifikovaná dle údajů uvedených v závazné objednávce.

  1.4. Objednávkou (rezervací) se rozumí závazná objednávka pobytu v apartmánu – Ubytování na ranči s rybařením – Zvěřetice 8. Tato objednávka musí být kompletní (obsahovat jméno a příjmení klienta, email, telefon, adresu trvalého bydliště, den příjezdu a počet nocí pobytu), jinak k ní ubytovatel nepřihlíží.

 2. Smluvní vztah

  1. 1. Klient si potvrzením objednávky závazně objednává pobyt na dobu jím uvedenou a dle kalendáře obsazenosti k rezervaci možnou. Tato objednávka je nabídkou na uzavření smlouvy.

  2. 2. Potvrzení ubytovatele o přijetí objednávky je přijetím nabídky.

   2.3. Přijetím nabídky je uzavřena smlouva o ubytování dle ustanovení § 2326 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi ubytovatelem a klientem opravňující klienta po sjednanou dobu využívat ubytovací prostor za cenu stanovenou podle ceníku Ubytování https://www.rancdubskahajnice.cz/ubytovani-na-ranci/cenik-ubytovani/ - platného v době uskutečnění objednávky.

 3. Práva a povinnosti ubytovatele

  1. 1. Ubytovatel zabezpečí klientovi služby ve sjednaném rozsahu a kvalitě.

  2. 2. Ubytovatel odpovídá za technický a hygienický stav objektu.

  3. 3. Ubytovatel poskytne klientovi důležité informace k pobytu.

  4. 4. Ubytovatel potvrdí klientovi obdržení platby.

  5. 5. Ubytovatel odstraní, v případě neprodleného oznámení vady poskytovaných služeb, tuto vadu v přiměřené době nebo klientu poskytne přiměřenou slevu z kupní ceny.

  6. 6. Ubytovatel v případě vypovězení smlouvy klientem vyplatí nejpozději do 14 dnů po obdržení písemné (emailovém) výpovědi zaplacenou zálohu na pobyt, a to v plné výši nebo ve výši kladného rozdílu zaplacené zálohy a výší stornovacího poplatku, jak je stanoveno v článku 6 smluvních podmínek.

  7. 7. Ubytovatel je při předání ubytovacího zařízení poskytne klientu potřebnou součinnost při kontrole objektu, pokud bude objekt předán v pořádku bude mu vrácena kauce 1.000,- Kč v plné výši

 4. Práva a povinnosti klienta

 

www.rancdubskahajnice.cz