Zajímavosti v okolí

Hrad Helfenburk

Rozsáhlá zřícenina gotického hradu založeného ve druhé polovině 14. století Rožmberky se nachází asi 5,5 km od města Bavorov.

Hrad leží na kopci Malošín, který je součástí pohoří Mlaka.

Více o hradu naleznete zde: https://www.helfenburk.estranky.cz - jediné a oficiální stránky Hradu Helfenburk

Fotografie zde: https://www.helfenburk.estranky.cz/clanky/fotoalbum---galerie/

Vznik a výstavba hradu úzce souvisí s událostmi z roku 1334. V té době kupuje Petr
z Rožmberka od své sestry Markéty vdově po Bavoru III. a jejího syna Viléma panství Bavorov a Vitějovice. V roce 1351 zvláštní královskou milostí je nově nabytý majetek oficiálně převeden na rod Rožmberků. K výstavbě hradu dochází až v roce 1355, kdy jako odměnu za pomoc při potlačení povstání v italské Pise je císařem Karlem IV. vydáno povolení čtyřem bratřím z Rožmberka (Petrovi, Oldřichovi, Joštovi a Janu) k výstavbě pevného zámku na kopci Malošíně. Povolení je datováno dle dnešního kalendáře na 21.května 1355. Rožmberkové s výstavbou hradu dlouho neotáleli a již za dva roky je jmenován první purkrabí Jaroslav Měřička z Vitějovic.

Významné události v historii hradu:


 

1355 21.května založení hradu

1357 První purkrabí Jaroslav Měřička z Vitějovic

1458 Jan II. z Rožmberka prodává hrad s celým panstvím Janu z Lobkovic. Vymiňuje si však právo zpětné koupě, kterého užil již roku 1461

1470 V listopadu blehne vojsko Jindřicha Roubíka z Hlavatce Helfenburk – dobývání zkončí neúspěchem. Hrad díky odvaze obránců, zůstane nedobyt.

1475 Vok z Rožmberka prodává hrad a celé panství Janu ze Švamberka

1477 Jan ze Švamberka prodává hrad i pnaství hejtmanovi Václovovi Vlčkovi z Čenova a jeho bratru

1484 Václav Vlček prodává hrad i panství Jindřichovi Prüschenkovi ze Sttenberku, který byl jako kupec nastrčen Rožmberky

1503 Rožmberkové získávají hrad i panství od Jindřicha Prüschenka zpět do vlastnictví

1579-1582 Mikoláš z Býšova se stává posledním purkrabím na Helfenburku

1589 Helfenburské panství je spojeno s panstvím Libějovickým

1593 Celé panství i s hradem prodává Petr Vok z Rožmberka městu Prachatice

1622 Ferdinand II konfiskuje prachatickým celé panství a věnuje jej svému vůdci Janu Jindřichovi z Eggenberku

1719 Po vymření Eggenberků přechází celé panství na rod Schwarzenberků

1921-1922 Pozemková reforma zestátňuje Schwarzenberské panství a Hrad připadá státu

1935 Klub Českých Turistů zřizuje z kruhové bašty rozhlednu

1990-1992 Hrad přechází ze státu na město Bavorov jako historický majetek města

2007 Po sedmi letech oprav je veřejnosti zpřístupněna strážní věž

 

 

www.rancdubskahajnice.cz