RO-Z

                              

Tato třída obsahuje celkem 32 karet (cviků) a k tomu 4 dodatkové karty (doplňkové cviky).

Ale samotný parkur pak může obsahovat pouze 15-18 cviků (karet) a doplňkové přiřazovací cviky se nepočítají do celkového počtu cviků (obr. č. 1 ukázka parkuru).

V  této třídě se vede pes vždy u vaší levé nohy a tato třída také neobsahuje těžké cviky jako stůj, skok přes překážku, odložení apod.

V ralíčku jako takovém (ve všech třídách) můžete hodně mluvit, povzbuzovat svého psa i neverbálně. Povely můžete opakovat jako např. „k noze“ a pak používáte „pojď – šikovný - honem – super“ a u toho třeba si plácáte do nohy rukama. Jen se psa nesmíte dotýkat. Dvojitý povel je brán jako „sedni - sedni“, ale když ho budete u toho jen utvrzovat jako „sedni – hačí - šikovný“, tak toto není bráno jako druhý povel.

Základní pozice v RO je sed u nohy, avšak sed má velké benevolence. Pes při sedu může být vyvalen na kýtách, může sedět křivě od psovoda na 30° a 30 cm.

A jsme u druhého základního cviku a to je „leh“, kde je ralíčko také velmi shovívavé. Pes může být opět vyvalen na kýtách a nemusí ležet jako sfinga. Musí se však jedním loktem dotýkat země. Avšak cvik jako poklona není brán za leh, zadní nárty prostě leží na zemi.

Poslední základní cvik a velmi důležitý cvik je chůze u nohy. A to by nebylo ralíčko, aby to nebylo opět uvolněné. Pes totiž nemusí chodit s vyvrácenou hlavou těsně u nohy psovoda. I zde platí pravidlo 30°/30 cm. Psa můžete vést i na vodítku, karabina musí viset dolů, pes musí jít opravdu na prověšeném vodítku. A vodítko také nesmíte mít omotané okolo ruky.

Pro vykonání cviků máme přesně určený prostor

Pro vykonání cviku máme určený prostor u karty, a to podle druhu cviku.

Přímo před kartou, zde vykonáváme cviky, u nichž měníme směr našeho pohybu.

Vedle karty, a to vždy je karta po vaší pravé ruce (míjíme kartu zleva), zde provádíme cviky. u nichž neměníme směr a po vykonání cviku pokračujeme v přímé linii, tzv. rovně 

Máme dva druhy cviků

Statické – označené jako typ „A“ u těchto cviků je konečná pozice vždycky v klidové pozici (sed, leh, stůj).

Dynamické – označené jako typ „B“ u těchto cviků je konečná pozice vždy v pohybu.

Pokud uvidíte zkratku typ „A“ nebo „B“ je to tím, že to určuje karta dodatková (D0a, D0b, D0c, D0d).

Jednotlivé cviky

Zkušební řád, který najdete na stránkách klubu obedience https://www.obedience.cz/, vám poskytne všechny karty (cviky), které potřebujete znátt.

Mezi statickými cviky nejdete třeba kartu určující stop – lehni – stop, takže zde přijdete do místa vykonání cviku, pes zaujme pozici sedni, poté velíte lehni, po lehu velíte cvik sedni, po sedu odcházíte k další kartě.

Je zde třeba krásný cvik stop-lehni-okolo psa. Tento cvik se provádí tak, že přijdete do místa pro vykonání cviku. Velíte povel sedni, poté povel lehni. Pes zůstává ležet a vy ho obejdete, jakmile dosáhnete své základní pozice, zastavíte se a až poté odcházíte k dalšímu cviku.

V zetkové třídě jsou také statické cviky s předsednutím a jejich různé kombinace. Např. navedete psa do předsednutí, uděláte jeden krok vzad a dáte povel lehni, pak navazuje právě doplňková karta například přiřazení okolo stop (to znamená, jak už jste asi pochopili, sedni v základní pozici) a pak po sednutí u nohy se rozcházíte k dalšímu cviku.

U dynamických cviků je to ještě zábavnější. To, že tu jsou cviky jako obraty vpravo, vlevo 90 °, ale jsou tu i 180° do obou směrů, ale i 225° a dokonce 270°, ani těch 360° nechybí. V RO jsou také krásné slalomy, spirály a nechybí ani figura osm (podobná jako u zkoušky BH).

Jakým způsobem můžete během zkoušky odměňovat? A jak?

Odměnit můžete buď pamlskem nebo pohlazením. A to na místech, která jsou označena žlutým smajlíkem. Odměna přichází vždy po statickém cviku. Odměňujeme až po ukončení celého cviku.

Pokud pes zůstává na konci cviku třeba v poloze lehni, odměňuje se v této poloze. Počet pamlsků v dané odměně není stanoven. Dejte si však pozor, ať vám pamlsky nespadnou na zem, bude vás to stát 3 body. Odměnu nedržte v parkuru v ruce, nesmíte jí mít viditelnou. Nepoužívejte ledvinky, pamlskovníky, výcvikové sukně. Vše vyjmenované není při zkoušce povoleno.

Opakování cviku při zkoušce

I to je v RO možné. Než překročíte linii karty ve směru parkuru, tak zvednete ruku či jiným způsobem upozorněte rozhodčího, že se hodláte opravit cvik. Vrátíte se cca tři kroky od začátku vykonání cviku a můžete znovu cvik vykonat. Oprava cviku vás sice stojí 5 bodů, ale je to lepší varianta než přijít třeba o celých 10 bodů za nevykonaný cvik. A však donekonečna opravovat nemůžete. Na každý cvik máte již zmíněných 10 bodů, body se odečítají chybami.

Jak se boduje u zkoušky!

Na začátku každý tým startuje se 100 body. Za chyby se vám body odečítají, a to podle vašeho prohřešku. Ale na každém stanovišti můžete přijít max. o 10 bodů. Největší srážka je za neprovedený cvik nebo vynechaný cvik, to je 10 bodů. Za každý vložený cvik navíc nebo vynechání části cviku ztratíte 5 bodů. Pak jsou menší ztráty jako za výrazně křivé polohy, vykonání cviku na špatném místě, kroky navíc ve cviku, velké oblouky v obratech, apod.

Co s sebou ke zkoušce?

Průkaz původu, výkonnostní knížku a očkovací průkaz. A potom už jen tu dobrou náladu.

samotné karty najdete ke stažení na stránkách klubu

Parkur - trénink - stáří fenky na videu 15 měsíců

 

Zkouškový parkur pro vaše tréninky

 

www.rancdubskahajnice.cz