Ranč Dubská Hajnice - stanovy

Náš ranč je nevládní neziskové občanské sdružení z registrací u Ministerstva vnitra ČR ze dne 27.12.2012

IČ: 013 064 81

Stanovy k nahlédnutí Stanovy Ranče Dubská Hajnice.PDF (2,6 MB)

Náš ranč používá logo, které je chráněno

www.rancdubskahajnice.cz