Objednávka

níže nám můžete zaslat nezávaznou objednávku na ubytování. Pokud chcete znát obsazenost termínu ihned v daný den, tak nám zavolejte +420777078097
 
below you can send us a non-binding order for accommodation. If you want to know the availability of the term immediately on that day, call +420777078097
 

 

Nezávazný poptávkový formulář - objednávka

Nezávazný poptávkový formulář na ubytování pro rybáře. Ubytování - rodinný dům - apartmán, jako celek. Non-binding inquiry form for accommodation for fishermen. Accommodation - family house - apartment as a whole.

Souhlas ze zpracováním osobních údajů

Vyplněním formuláře a objednáním ubytování na Ranči Dubská Hajnice, Zvěřetice 8, 384 11 Babice vyslovuji souhlas, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, o ochraně osobních údajů, se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů (včetně údajů zadávaných v průběhu komunikace) podnikající fyzické osobě Zlatuše Pištěková, DiS. se sídlem Zvěřetice 16, 384 11 Babice, IČ 721 37 975, která je správcem a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele) a dále souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro následné obchodní a marketingové účely správce, s tím že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje a také pro související ustanovení českého práva a daňového řádu. Souhlas však mohu kdykoliv písemně odvolat na adrese správce. Potvrzuji, že jsem byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů Zlatuší Pištěkovou, zejména na to, že mám práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžu bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že mám informace o jejich zpracování, právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci aj., i o právu obrátit se, v případě domnělého porušení svých práv, na Úřad pro ochranu osobních údajů.

souhlas ze zpracováním osobních údajů.pdf (44,8 kB)

www.rancdubskahajnice.cz