1. Vymezení základních pojmů

  • Ubytovatelem se rozumí Zlatuše Pištěková, DiS., Zvěřetice 16, 384 11 Netolice IČ 721 37 975, DIČCZ7560151346

  • Ubytovacím prostorem či zařízením se rozumí objekt na adrese Zvěřetice 8, 384 11 Netolice

  • Klientem se rozumí osoba identifikovaná dle údajů uvedených v závazné objednávce.

  • Objednávkou (rezervací) se rozumí závazná objednávka pobytu na ranči s rybařením. Tato objednávka musí být kompletní (obsahovat jméno a příjmení klienta, email, telefon, adresu trvalého bydliště, den příjezdu a počet nocí pobytu), jinak k ní ubytovatel nepřihlíží.

 2. Řešení sporů

  • V případě sporů ze smlouvy vzniklých se strany zavazují řešit spor mimosoudně vzájemnou dohodou.

  • Nebude-li na řešení sporu shoda, jsou k projednání sporu příslušné české soudy. 

  • Pokud je klient spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z této smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách: www.coi.cz

  • Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s ubytovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u ubytovatele poprvé.

 


www.rancdubskahajnice.cz