Ubytovací řád

Ubytovací řád

Ubytovací řád a předávací protokol
(aneb několik užitečných informací pro naše milé hosty)

Ubytování v soukromí – rodinný dům – apartmán
Provozovatel: Zlatuše Pištěková, DiS., Zvěřetice 8, 384 11, IČ: 721 37 975, DIČ: CZ7560151346

Při pobytu u nás prosím dodržujte následující pokyny:

 • Nejpozději při svém nástupu nám poskytnete své osobní údaje, které se zapisují do Knihy návštěv.

 • Skládáte vratnou kauci ve výši 1000 Kč na úhradu případných věcných škod. Bude-li objekt předán v pořádku, bude Vám na konci pobytu částka kauce navrácena v plné výši. Zdůrazňuji, že veškeré věcné škody je nutno nahlásit ihned, abychom mohli poškozené či rozbité věci včas nahradit. Tak budeme moci poskytnout hostům, kteří přijdou po Vás, stejně kvalitní ubytování.

 • Ve všech prostorách domu se, prosím, chovejte ohleduplně. V celém domě a na přilehlém pozemku je nutné udržovat pořádek a třídit odpad do vyznačených nádob v průjezdu u vstupu (plasty, sklo, papír, bio odpad, směsný odpad).

 • Pro kuřáky! Uvnitř domu platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, mimo zatápění v krbu. Kouření je povoleno venku a nedopalky se odhazují pouze do popelnice. Po celém areálu se nedopalky od cigaret nebudou povalovat, jsou na to určená místa. Přísný zákaz kouření také platí v přilehlých stájích a stodolách. U rybníka je kouření povoleno, ale nesmí se odhazovat nedopalky na zem, vždy po sobě ukliďte. Rozdělávání ohně za účelem opékání je povoleno pouze na ohništi umístěném na přilehlém pozemku. Po skončení je nutné, aby byl oheň řádně uhašen – to platí i pro případ používání ohniště u rybníka. Prosíme Vás proto o zvýšenou ohleduplnost k hostům, kteří přijdou po Vás. V období velkého sucha je rozdělávání ohně zakázáno!!!

 • Dřevo na oheň je vydáno na požádání. Dřevo kolem chalupy je uskladněno na zimu, je přísný zákaz cokoliv odebírat.

 • V objektu verandy je k dispozici hasicí přístroj.

 • Nepřenášejte vybavení z chalupy do ostatních prostor areálu. Týká se to i vybavení kuchyně. Hrneček s kávou si vzít ven můžete, ale opět ho odnesete.

 • Budete se pohybovat přímo v prostorách zemědělského areálu, proto prosíme o zvýšenou bezpečnost, dále věci, které jsou potřebné pro chod ranče mají své místo a proto nám je nechte na místě a nepřenášejte je (ať už se to týká kladívka, hřebíku, či lopaty).

 • Do výběhu ke zvířatům je přísný zákaz chození, platí také přísný zákaz krmení zvířat z ruky, a jiné krmení i na zem, zvířata mají svůj režim a svojí stravu, proto dbejte našich pokynů. Proto si ještě pečlivě přečtěte provozní řád ranče

 • Pokud jde o možnost koupání v rybníku je hloubka u stavidla zhruba 3,5m. Dbejte prosím, aby zejména děti při koupání nevstupovali do vody bez dozoru, ale v každém případě jim zajistěte vhodné plavecké pomůcky (plovací kruh, rukávy nebo vestu). Koupání je na vlastní nebezpečí!!!

 • Není povoleno používání vlastních elektrospotřebičů mimo holících a masážních strojků.

 • Pronajímatel neodpovídá za ztrátu či poškození věcí vnesených do domu hostem.

 • Vstup do objektu a pohyb po okolním pozemku, dvora, okolí jízdárny, okolí rybníků, i parkovací ploše je pouze na vlastní zodpovědnost hosta.

 • Parkování je možné pouze před statkem. Tak aby auto neblokovalo další auta. A je nutné, aby byl prostor k nečekaným událostem. Je přísný zákaz parkováni na dvoře, příjezdové cestě apod.

 • Ubytování s domácími zvířaty je možné za následujících podmínek. Váš domácí mazlíček nesmí obtěžovat své okolí. Není možné, aby se sám a bez majitele zdržoval uvnitř budovy, natož spal
  v postelích. Mějte je prosím proto neustále pod kontrolou a nedovolte prosím, aby znečišťovali okolí objektu a vsi. Také nesmí napadat naše zvířata – honit slepice, útočit na krávy, honit kočky apod. I my máme tři psy (feny) a jsou ukázněné. Agresivní jedinci k nám nesmí!!! Pokud váš mazlíček nebude akceptovat chod ranče, musí být neustále na vodítku!!!

 • Všechny závady a nedostatky hlaste provozovateli a nic prosím neopravujte svépomocí. Na závěr bychom Vás chtěli požádat, abyste se k celému objektu a všemu, co k němu náleží, chovali tak, aby i po Vašem odjezdu mohli další hosté, a případně i vy, užívat veškeré zařízení v plném rozsahu.

 • Pokud bude přijíždět v den Vašeho odjezdu další skupina, je zapotřebí připravit chalupu k předání v 10,00 hod. ráno. Pokud toto nebude Váš případ, lze detaily odjezdu dohodnout osobně
  s pronajímatelem.

A ještě pár informací:

 • pro bezplatné připojení na internet pomocí WI-FI, je bez hesla

 • Každý host ubytovaný na Ranči Dubská Hajnice je povinen dodržovat uvedený ubytovací řád.
  V případě jeho porušení má pronajímatel právo smluvené ubytování okamžitě bez náhrady ukončit.

Níže jsou uvedeny situace, které jsou důvodem pro okamžité ukončení pobytu hosta bez nároku na navrácení poměrné částky za nevyužité dny pobytu:

- opakované porušení Ubytovacího řádu

- bezdůvodné plýtvání elektrikou a vodou

- jednorázové, obzvláště hrubé chování hosta vůči svému okolí, nebo vůči ubytovateli

-zdržování se nebo pobyt osob, které nebyly ubytovateli předem ohlášeny, nebo s jejichž zdržováním se či pobytem ubytovatel nevyslovil svůj souhlas

- opakované, prokázané porušování nočního klidu

- zamlčení závažné skutečnosti, která by mohla vést ubytovatele k rozhodnutí hosta neubytovat

- opakované obtěžování nebo napadení někoho v okolí (a to i zvířat) domácím zvířetem hosta

- záměrné poškození nebo pokus o poškození objektu nebo jeho vybavení či zařízení

Vážení hosté, ještě jednou se omlouváme za množství informací a pokynů, které je zapotřebí dodržovat. Pamatujte prosím, že více než všechny příkazy, zákazy a upozornění, platí zdravý rozum.

V případě nejasností nebo dotazů se na nás prosím kdykoli obraťte. V případě naší nepřítomnosti a při jakémkoliv problému prosím volejte 777 078 097.

PRVNÍ POMOC 155
HASIČI 150
POLICIE 158


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Předávací protokol:

 

Pobyt v termínu od: ……………….…………….. , do: ………………..…………….

 

Vratná kauce: …………………………..…….…..

 

Cena za ubytování: ……………..……..……….

 

Zaplacená záloha: ………………………………

 

Doplatek za ubytování: …………………………..………

Předány klíče od objektu: ………………………. ks.

Sjednán termín ukončení pobytu a převzetí objektu na: ……………………………………

Dne: ……………………………………

Ubytovatel/zástupce ubytovatele: …………………………………….

Zákazník: ……………………………………..

 

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt

 

 

ubytovací řád.pdf (57433)

 

www.rancdubskahajnice.cz