Skalické léto 2010 Jízdrána Zámek Saklice

U příležitosti celodenní akce "Skalické léto 2010" dne 19. 6. 2010 v Bohumilicích u Čkyně, 
proběhne křest nových hříbátek Jízdárny Zámek Skalice.
Kmotrem hříbat bude pan Lábus

Program brzy upřesníme.

Pro Vaši představu se podívejte na program a fograie z roku 2009

Program Skalického léta 2009

Fotografie s ročníku 2009

www.rancdubskahajnice.cz