Školka pro hříbata

Od letošího roku 2022 jsme připravili pro majitele hříbat školku pro hříbata.

Co to znamená:

Buď je možnost ustájení odstávčat u nás na ranči, ustájení je spojené s výchovou hříbátek (video doplníme)

nebo dojíždění na hodiny nebo kurzy k nám na ranč.

www.rancdubskahajnice.cz