Změna v působišti našeho ranče

 Upozornění!!! 
V průběhu listopadu se budeme stěhovat do malebné vesničky
Zvěřetice u Netolic.

Proto nyní dochází k přerušení jezdeckých hodin, hodiny pak budou probíhat v novém působišti jakmile se koníci zabydlí.

Nová adresa ranče: Zvěřetice 8, 384 11 Netolice

www.rancdubskahajnice.cz