B.......... z Dubské Hajnice - bílý pejsek

13.4.2018 735 g
6.4.2018

porodní váha
425 g

 

 

www.rancdubskahajnice.cz