Fargo z Dubské Hajnice

Fargo z Dubské Hajnice

Plameno Fjordský kůň - zapsán v Holandské PK

Datum narození: 24.4.2009
č.čipu:528210000882208
M: 20020534 Ylenka VB
O: 19941032 Olorentz VB

Nový domov našeho Farga   Šťastný domov o.s.

www.rancdubskahajnice.cz