Dáma (ČT x paint)

Dáma 

- plemeno ČT x Paint
nar. 2.6.2005, M: 20/151 Diana; O: 286.291 MG Doc Joe Chex
Nový majitel: Ševčíková Lenka, Česká Lípa - Tequila ranch Lindava

 

 

www.rancdubskahajnice.cz